قال الامام الحسین (ع): «شر خصال الملوک: الجبن من الاعداء والقسوة علی الضعفاء والبخل عند الاعطاء; بدترین صفات حاکمان، ترس از دشمنان، قساوت بر ضعیفان و خودداری از بخشش در موقع عطا می باشد .»(العوالم، الامام الحسین علیه السلام، ص 62 )


 


 

مسابقۀ قرآن و مفاهیم (سبک زندگی)
 آخرین اخبار


 رویداد امروز

جمعه بیست و هشتم مهر 1396
بیست و نهم محرم 1439
بیستم اکتبر 2017